prof.dr.sc. Vladimir Gruden

Diplomirao i doktorirao medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovni profesor psihološke medicine. Specijalista je za psihoterapiju. Njegov praktični rad i znanstvena istraživanja usmjereni su prema psihodinamici. Autor desetak stručno-popularnih knjiga. Predavač na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bio je dugogodišnji Predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC Rebro. Autor oko 200 stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.

prof.dr.sc. Vladimir Gruden

Diplomirao i doktorirao medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovni profesor psihološke medicine. Specijalista je za psihoterapiju. Njegov praktični rad i znanstvena istraživanja usmjereni su prema psihodinamici. Autor desetak stručno-popularnih knjiga. Predavač na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bio je dugogodišnji Predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC Rebro. Autor oko 200 stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter