dr.sc. Romana Galić

Diplomirala studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađala poslijediplomski studij “Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje” na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala iz područja socijalnog rada i socijalne politike na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pročelnica je Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom grada Zagreba.
Tijekom profesionalnog djelovanja trajno se usavršavala, te je stekla znanja iz šireg područja socijalne zaštite, ljudskih potencijala i komunikologije.
Bila je asistent suradnik na kolegiju “Siromaštvo i solidarnost” na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
Objavila je nekoliko stručnih tekstova s područja socijalne zaštite. Sudjelovala je u izradi stručnih programa i inicijativa iz područja socijalne zaštite na nacionalnoj i lokalnoj razini. Nekoliko godina bila je član uredništva časopisa “Zagreb – zdravi grad”.
Članica je niza stručnih i radnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Romana Galić

dr.sc. Romana Galić

Diplomirala studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađala poslijediplomski studij “Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje” na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala iz područja socijalnog rada i socijalne politike na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pročelnica je Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom grada Zagreba.
Tijekom profesionalnog djelovanja trajno se usavršavala, te je stekla znanja iz šireg područja socijalne zaštite, ljudskih potencijala i komunikologije.
Bila je asistent suradnik na kolegiju “Siromaštvo i solidarnost” na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
Objavila je nekoliko stručnih tekstova s područja socijalne zaštite. Sudjelovala je u izradi stručnih programa i inicijativa iz područja socijalne zaštite na nacionalnoj i lokalnoj razini. Nekoliko godina bila je član uredništva časopisa “Zagreb – zdravi grad”.
Članica je niza stručnih i radnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini.