Sabina Škrtić

Bila je direktorica ljudskih potencijala Tvornice duhana Rovinj. Također je radila kao direktorica ljudskih potencijala Adris Grupe d.d. u Rovinju. Bila je zadužena za ukupnu politiku upravljanja ljudskim potencijalima u svim strateškim poslovnim jedinicama Adris Grupe. Diplomirala je financijski manadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je manadžment i na Oxfordu. Pri završetku je s MBA programom. Dodatno se usavršavala na prestižnim poslovnim školama IEDC Bled i INSEAD. Bila je direktorica ljudskih resursa na Hrvatskoj radioteleviziji i zamjenica rukovoditelja proizvodnje programa HTV-a. Bila je vršiteljica dužnosti predsjednice Hrvatske gospodarske komore i pomoćnica ministra gospodarstva u Vladi RH.
Sabina Škrtić

Sabina Škrtić

Bila je direktorica ljudskih potencijala Tvornice duhana Rovinj. Također je radila kao direktorica ljudskih potencijala Adris Grupe d.d. u Rovinju. Bila je zadužena za ukupnu politiku upravljanja ljudskim potencijalima u svim strateškim poslovnim jedinicama Adris Grupe. Diplomirala je financijski manadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je manadžment i na Oxfordu. Pri završetku je s MBA programom. Dodatno se usavršavala na prestižnim poslovnim školama IEDC Bled i INSEAD. Bila je direktorica ljudskih resursa na Hrvatskoj radioteleviziji i zamjenica rukovoditelja proizvodnje programa HTV-a. Bila je vršiteljica dužnosti predsjednice Hrvatske gospodarske komore i pomoćnica ministra gospodarstva u Vladi RH.