Tajana Kramar Šandl

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (smjer Poslovna ekonomija). Pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika položila je ispit za internog revizora te je ovlašteni revizor, forenzični računovođa i interni revizor – specijalist za banke i financijske institucije, te gospodarstvo.  Od 2010. godine radi kao predavač na Veleučilištu Vern, na katedrama za financije i poreze. Zaposlena je kao revizijski i knjigovodstveni stručnjak u tvrtki Krako – Revizija d.o.o., gdje je ujedno i jedan od direktora. Aktivni je član Hrvatske revizorske komore.
Tajana Kramar Šandl

Tajana Kramar Šandl

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (smjer Poslovna ekonomija). Pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika položila je ispit za internog revizora te je ovlašteni revizor, forenzični računovođa i interni revizor – specijalist za banke i financijske institucije, te gospodarstvo. Od 2010. godine radi kao predavač na Veleučilištu Vern, na katedrama za financije i poreze. Zaposlena je kao revizijski i knjigovodstveni stručnjak u tvrtki Krako – Revizija d.o.o., gdje je ujedno i jedan od direktora. Aktivni je član Hrvatske revizorske komore.