Željko Perić

Diplomirao vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se na Sveučilištu Harvard (Boston), na Menagement Center Europe (Brüsseles), na IEDC (Bled), te na UBS (Zürich). Radio u Ingri kao direktor projekata, u Ministarstvu vanjskih polsova RH u Odjelu za ekonomske odnose s inozemstvom, u Hidroelektri kao financijski direktor, u Plivi kao direktor konzaltinga, financijski direktor te član uprave i glavni financijski direktor. Bio je predsjednik uprave Lure. Trenutno radi kao neovisni konzultant i gospodarski savjetnik predsjednice Vlade RH.
eljko Perić

Željko Perić

Diplomirao vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se na Sveučilištu Harvard (Boston), na Menagement Center Europe (Brüsseles), na IEDC (Bled), te na UBS (Zürich). Radio u Ingri kao direktor projekata, u Ministarstvu vanjskih polsova RH u Odjelu za ekonomske odnose s inozemstvom, u Hidroelektri kao financijski direktor, u Plivi kao direktor konzaltinga, financijski direktor te član uprave i glavni financijski direktor. Bio je predsjednik uprave Lure. Trenutno radi kao neovisni konzultant i gospodarski savjetnik predsjednice Vlade RH.