Željko Perić

Diplomirao vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se na Sveučilištu Harvard (Boston), na Menagement Center Europe (Brüsseles), na IEDC (Bled), te na UBS (Zürich). Radio u Ingri kao direktor projekata, u Ministarstvu vanjskih polsova RH u Odjelu za ekonomske odnose s inozemstvom, u Hidroelektri kao financijski direktor, u Plivi kao direktor konzaltinga, financijski direktor te član uprave i glavni financijski direktor. Bio je predsjednik uprave Lure. Trenutno radi kao neovisni konzultant i gospodarski savjetnik predsjednice Vlade RH.

Željko Perić

Diplomirao vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se na Sveučilištu Harvard (Boston), na Menagement Center Europe (Brüsseles), na IEDC (Bled), te na UBS (Zürich). Radio u Ingri kao direktor projekata, u Ministarstvu vanjskih polsova RH u Odjelu za ekonomske odnose s inozemstvom, u Hidroelektri kao financijski direktor, u Plivi kao direktor konzaltinga, financijski direktor te član uprave i glavni financijski direktor. Bio je predsjednik uprave Lure. Trenutno radi kao neovisni konzultant i gospodarski savjetnik predsjednice Vlade RH.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter