« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
EUPM

Projektni menadžer EU fondova

EU Funds Project Manager

Voditelj izrade projekata financiranih iz EU fondova

Fondovi europske unije - najtraženija edukacija u RH

Priprema i vođenje projekata financiranih kroz programe Europske unije jedno je od područja na tržištu rada za koje vlada sve veće zanimanje javnog i privatnog sektora. Izraziti nedostatak kvalificirane radne snage potaknuo je Expertu da pokrene novi obrazovni program - Project Manager EU fondova. Ovaj program ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata financiranih kroz programe Europske unije uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za ovu problematiku u Hrvatskoj.

Tijekom programa usavršavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog (diplomskog) rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Europske unije.

Kohezijska politika

Program započinje kratkim teoretskim uvodom o kohezijskoj politici Europske unije koja daje temeljni strateški okvir za pripremu razvojnih projekata. Sudionici će se na početku upoznati s još uvijek aktualnim programom pretpristupne pomoći IPA, koji koriste Hrvatska kao zemlja pristupnica, ali i zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje EU te sa korištenjem strukturnih fondova EU. Također, predstavit će se i posebni EU programi otvoreni za sve europske zemlje – tzv. programi Unije, poput Framework Programme for research and technological development, (od 2014. Horizon), Competitiveness and Innovation Framework Programme, itd.

Priprema pisanja projekta

U drugom se dijelu polaznici upoznaju s metodologijom pripreme projekata za natječaje gdje se detaljno obrađuje svaki dio procesa kandidiranja projekta, od osmišljavanja ideje do razrade aktivnosti, vremenskog planiranja, izrade logičke matrice i pripreme proračuna. U ovom će dijelu polaznici započeti raditi na vlastitom prijedlogu projekta.

Ocjenjivanje projekta

U trećem se dijelu polaznici upoznaju s postupkom ocjenjivanja projekta. Njihovi vlastiti prijedlozi projekata će kroz interaktivan rad biti ocijenjeni od strane profesionalnih ocjenjivača čime će na vlastitom primjeru steći jasnu sliku o svim najvažnijim pojedinostima o kojima treba voditi računa prilikom pripreme projekta.

Provođenje projekta u skladu s pravilima EU

U četvrtom dijelu polaznici će imati priliku iz prve ruke čuti iskustva uspješnih voditelja projekata koji će im na konkretnom primjeru objasniti kako je izgledao postupak pripreme prijedloga projekata te kako su proveli projekt u skladu s pravilima Europske unije. Na kraju ovog dijela polaznici će dobiti priliku da dorade vlastiti prijedlog projekta sukladno ocjenama evaluatora i savjetima voditelja projekata.

Ugovaranje projekta

U posljednjem dijelu polaznicima će biti prezentirani postupci kod ugovaranja projekata te proces provedbe projekta. Kroz niz prezentacija i interaktivnih vježbi polaznicima će se omogućiti da se upoznaju s ključnim procedurama u provedbi projekta.

Zahvaljujući duljini svog trajanja i visokokvalificiranim predavačima ovaj program daje priliku polaznicima da detaljno upoznaju tehnike pripreme i provedbe projekata i tako steknu potrebna znanja i vještine za vođenje projekata financiranih od strane EU fondova.

Naučit ćemo vas:

 • što su i kako funkcioniraju fondovi Europske unije
 • koje institucije i tijela provode programe sufinancirane iz EU fondova
 • koji projekti i koji prijavitelji se mogu javiti na natječaje za financiranje iz EU fondova, a koji ne
 • gdje se objavljuju natječaji, kako ih pratiti i kada se javiti na natječaj
 • kako izabrati odgovarajući natječaj za svoju ideju
 • kako osmisliti i organizirati partnerstvo na projektima
 • kako osmisliti i napisati dokumentaciju za prijavu projekta
 • kako učiniti projekt konkurentnijim
 • kako se ocjenjuje projekt i na što je potrebno posebno obratiti pažnju
 • kako se projekt ugovara
 • kako pravilno provesti odobreni projekt
 • koja su pozitivna a koja negativna iskustva provedbe projekata

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
mr.sc. Andrijana Parićdr.sc. Jakša PuljizKarolina Horvatinčić, MBAdr.sc. Sanja Tišma Uvod u program 2
dr.sc. Sanja Maleković Kohezijska politika (Strukturni i kohezijski fondovi) 8
Domagoj Troha, EUPM Strukture Europske unije i operativni programi 4
dr.sc. Sanja TišmaDomagoj Troha, EUPMKarolina Horvatinčić, MBA Proces upravljanja projektima, definiranje projekta i analiza dionika 16
Karolina Horvatinčić, MBA PCM, natječajna dokumentacija i izrada prijave projekta 8
Domagoj Troha, EUPMElizabeta Sarjanović, MBA, PMPmr.sc. Jelena Festini Relevantnost, odabir partnera, učinkovitost, izvedivost i metodologija projekta 24
Karolina Horvatinčić, MBAElizabeta Sarjanović, MBA, PMPmr.sc. Jelena Festini Organizacijska struktura, vidljivost i izrada proračuna projekta 16
mr.sc. Andrijana ParićDomagoj Troha, EUPMKarolina Horvatinčić, MBA Relevantnost i provedbeni kapaciteti, horizontalne teme i logička matrica 16
dr.sc. Sanja Maleković Metodologija evaluacije prijava 8
dr.sc. Sanja Tišmadr.sc. Sanja Maleković Prezentacija i evaluacija projektnih prijava polaznika 10
mr.sc. Andrijana Parić Prateća dokumentacija, ugovaranje projekta i revizija 12
mr.sc. Jelena Festini Upravljanje provedbom projekta i upravljanje nabavom 16
Gosti predavači Primjeri uspješnih projekata 8
mr.sc. Andrijana ParićDomagoj Troha, EUPMdr.sc. Sanja Maleković Izborne teme (Ruralni razvoj, Programi unije, Evaluacija programa, Državne potpore, Studija izvodljivosti, Analiza troškova i koristi) 12
Grupne i individualne konzultacije 8

Polaznici ostvaruju pravo i na dodatni broj individualnih konzultativnih sati, te slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
168
Preduvjeti za upis:
Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa:
22.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sat i utorkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
ponedjeljak 13. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
kraj travnja 2018. g.