« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
MP

Menadžer prodaje

Sales manager

Prodaja i prodajni menadžment

Organizacija prodajnog procesa složena je djelatnost čija je svrha konkretan čin prijenosa vlasništva robe od proizvođača, preko trgovine ili izravno u posjed potrošača odnosno kupca. Cilj usavršavanja menadžera prodaje je osposobiti ga znanjima i vještinama nužnim za uspješno pronalaženje novih potrošača, ispunjavanje narudžbi postojećih potrošača i davanje podrške prodajnom osoblju u obliku informacija i različitih načina unapređivanja prodaje. Namjera je menadžera prodaje usavršiti za samostalno vođenje i upravljanje prodajnim procesom.

Naučit ćemo vas:

 • razumjeti osnove menadžmenta
 • upoznati se sa radom, poslovanjem i ustrojstvom marketinške agencije
 • razumjeti i primijeniti osnovne marketinške vještine
 • razumjeti ponašanje i psihologiju potrošača
 • koristiti se temeljnim znanjima iz psihologije prodaje
 • uspješno koristiti sve načine promidžbe u prodaji
 • samostalno primijeniti osnovne modele organizacije prodaje
 • ovladati vještinama upravljanja ljudskim potencijalima u prodaji
 • osposobiti se za uspješno pregovaranje u prodaji
 • koristiti se osnovama iz trgovačkog prava te upoznati uzance i običaje u robnom prometu
 • upoznati se s temeljnim mikroekonomskim poslovnim pojmovima
 • ovladati prezentacijskim, komunikacijskim i retoričkim vještinama i osobnim poslovnim imidžem
 • samostalno izraditi marketinško prodajni plan
 • samostalno izraditi poslovni plan
 • naučiti što je identitet i image
 • naučiti što je brendiranje

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
doc.dr.sc. Davor Perkov Osnove menadžmenta 30
Bruno Blumenscheinmr.sc. Igor MedićMarijan PalićMate Mijić Digitalni marketing, gerila marketing i društvene mreže 30
mr.sc. Igor Medić Izrada poslovnog plana 10
mr.sc. Mladen Jančić,CMCdr. Herman Vukušić Psihodinamika prodajnog pregovaranja 10
mr.sc. Saša Karlovčanmr.sc. Mladen Jančić,CMC Prodajne strategije i vještine 18
mr.sc. Mladen Jančić,CMCmr.sc. Saša Karlovčandr.sc. Saša Petar Prodajni trening i prodajni plan 18
dr. Hrvoje Kenfelj Utjecajno komuniciranje 22
Dražen Lančićmr.sc. Iris Gović Penić Trgovačko pravo 8
prof.dr.sc. Božo Skoko Identitet, image i korporativni identitet 10
mr.sc. Mladen Jančić,CMCdoc.dr.sc. Davor Perkovmr.sc. Larisa Medić Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) 10

Polaznici ostvaruju pravo i na dodatni broj sati gostiju predavača, te slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
166
Preduvjeti za upis:
minimalno završena srednja škola
Cijena programa:
20.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. g.