« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
VEM

Voditelj u elektroničkim medijima

Host in TV and Radio Shows

Televizijski (TV) i radijski voditelj

Danas gotovo da i nema radijske ili televizijske emisije u kojoj se ne pojavljuje voditelj. O njegovoj medijskoj vrsnoći, poznavanju teme, općoj naobrazbi, inteligenciji, jezičnoj i govornoj osposobljenosti, pripremi i izvedbi uvelike ovisi uspjeh svake emisije. Pred voditeljem su mnogobrojni zahtjevi pa nije čudno što je malo dobrih, a još manje vrhunskih voditelja, kako u nas tako i u svijetu. Posebno treba istaknuti nerazumijevanje goleme odgovornosti koju to zanimanje nosi i olako prihvaćanje voditeljskoga posla (za što su često podjednako krivi i pojedinci i mediji). Budući da do sada nismo imali posebnu školu za voditelje, ovaj program nudi sadržaje bitne za stjecanje i obogaćivanje voditeljskih znanja i vještina. Namijenjen je podjednako onima koji već nastupaju u medijima i onima koji se tek žele baviti tom vrlo zahtjevnom profesijom.

Naučit ćemo vas:

 • ovladati znanjima iz opće medijske kulture
 • ovladati vještinama nužnim za nastupanje u elektroničkim medijima
 • ovladati općim govorničkim i retoričkim umijećima, te ih znati primijeniti u voditeljstvu
 • ovladati hrvatskim standardnim jezikom
 • znati se koristiti sugovornim znakovima u javnim nastupima
 • pravilno upotrebljavati tehnička pomagala
 • suzbiti socijalnu anksioznost te prevladati strah od javnog nastupa
 • usavršiti vlastitu govornost i govornu glatkoću
 • razlikovati radijsko od TV voditeljstva
 • ovladati postavkama govornog bontona
 • prepoznati publiku i njezino raspoloženje
 • znati upravljati medijskim vremenom
 • usavršiti elegantnost govornoga stila, poetske figure i modele humora
 • usavršiti izgovor, ritam, gestu, mimiku i ekspresivnost
 • vladati studijskim prostorom
 • ovladati estetikom glasa, ortoepijom i govornim stilovima
 • snaći se u nepredvidivim situacijama
 • prepoznati važnost značenja riječi
 • ovladati voditeljsko novinarskim podvrstama
 • eliminirati najčešće greške u nastupima
 • prihvatiti etičke kodekse i norme u javnom govoru

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
Dunja Lakuš Hrvatski standardni jezik u voditeljstvu 14
Goran MilićJasmina Nikić-IvaniševićMirjana HrgaMislav BagoSanja DoležalSonja ŠarunićTrpimir Vicković TV i radijski žanrovi 20
mr.sc. Nedjeljka ČurčićDunja LakušJasmina Nikić-IvaniševićMirjana HrgaSandra KrižanecSonja ŠarunićTomislav Jelinčić Voditeljstvo 20
Nataša Svekler Sugovorni znakovi u javnim nastupima (Styling) 4
Dunja Lakuš Uporaba tehničkih pomagala 4
dr. Hrvoje Kenfeljprof.dr.sc. Vladimir Gruden Socijalna anksioznost i strah od javnog nastupa 10
Ana BrdarićDunja LakušGoran MilićJasmina Nikić-IvaniševićMirjana Hrgamr.sc. Nedjeljka ČurčićSandra KrižanecSanja DoležalSonja ŠarunićTomislav JelinčićTrpimir Vicković Vježbe govora i nastupa u studiju 70
dr. Hrvoje Kenfelj Utjecajno komuniciranje 24

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.
Polaznici mogu izabrati i nastavni modul individualnog treninga s predavačima.

Ukupno sati:
166
Preduvjeti za upis:
Minimalno završena srednja škola
Cijena programa:
20.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00 sat, a individualne vježbe po dogovoru s predavačima
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. g.